lørdag 7 december 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Ørestad skal med i nyt lokaludvalg

Københavns Kommune vil genoplive lokaldemokratiet. 10 bydele får hver sit lokaludvalg. Ørestad er med i lokaludvalget for Amager Vest

AMAGER VEST: Det er om at være på dupperne i Ørestad, når der til efteråret skal nedsættes et nyt Lokaludvalg for bydelen Amager Vest. Lokaludvalget erstatter de nuværende lokalråd, som blandt andet findes på Islands Brygge og Sundby. Det nye lokaludvalg skal have 23 medlemmer, heraf 7 politikere, som udpeges af Borgerrepræsentationen. De øvrige medlemmer skal være fra foreningslivet, brugerbestyrelser og organisationer i området.

Lokaludvalget får nye kompetancer og beføjelser...

Udvalget kan hvert år uddele penge til lokale projekter indenfor demokrati, kultur og netværk. Samtidig skal lokaludvalget i samarbejde med kommunens økonomiudvalg udarbejde såkaldte bydelsplaner. Udvalget har høringsret i alle sager, som berører lokalområdet.

De ti nye lokaludvalg i Københavns Kommune markerer samtidig, at kommunen ændrer administrativ organisation og inddeler byen i ti nye bydele. Det betyder at socialforvaltning og ældreomsorg for eksempel varetages af ti bydelscentre.

Islands Brygge Lokalråd og Sundby Lokalråd har allerede afholdt et fællesmøde den 8. marts for at forberede sig til de nye tider, hvor de gamle lokalråd mister indflydelse. Jeanette Stådsen fra Islands Brygge Lokalråd frygter, at Bryggen kan blive overset.
- Det var blandt andet derfor, at vi har kæmpet for, at Bryggen skulle have sit eget lokaludvalg, siger hun til Bryggebladet den 28. februar.
Nu har lokalrådet valgt at se fremad og søge maksimal indflydelse på det nye lokaludvalg. Ikke mindst derfor, er det vist på høje tid, at Ørestad også får stablet en række kandidater på benene til det nye udvalg. Ørestad Avis vender tilbage så snart der er nyt i sagen.

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme