lørdag 26 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Forældre blev hørt - udflytning undersøges igen

skole flytning demonstrationPolitikerne i Børne- og Ungdomsudvalget er åbne overfor at finde andre løsninger på Ørestad Skoles overbelægning. Udflytningen til pavilloner ved Sundholm kan MÅSKE undgås. Forældrene er tilfredse med de nye toner fra udvalget, som holdt møde onsdag - imens 250 børn og forældre var samlet til demonstration ude på Rådhuspladsen.

Det er resultatet af mødet i Børne- og Ungdomsudvalget i onsdags. Et møde som blev akkompagneret af en demonstation på Rådhuspladsen, hvor cirka 250 børn og forældre fra Ørestad var samlet med store bannere i protest imod den planlagte flytning af eleverne til barakker ved Sundholm.

"Demonstrationen blev hørt indenfor, og vi fik ros for at være 'demokratiske rebeller'. Borgermesterens pressemedarbejder, som var ude at kigge til demonstrationen et par gange inden vi gik ind. TAAAK til alle der deltog i demonstration!! Det var så fedt at gå ind til møde med en så vild opbakning. Vi er blevet hørt, men der er ikke nogen konkrete løsninger endnu," fortæller foælder Line Mark Rugholt fra fb-gruppen STOP Udflytning af Ørestads elever'.

Hun deltog i udvalgsmødet og kunne bagefter rapportere, at embedsmændene  i Børn- og Ungdomsforvaltningen IGEN er blevet sat til at undersøge ALLE mulige placeringer af det midliertidige skoletilbud til omkring 150 elever fra Ørestad Skole. I januar skal der afholdes meøder med skoleledelser og skolebestyrelser i Ørestad, og til marts kan det komme på tale at der bevilges penge til en skoleplacering tættere på Ørestad Skole.

På mødet fortalte Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) at forvaltningen var igang med at undersøge andre muligheder i Ørestad. Fire muligheder er særligt i spil:

- Ørestads Boulevard 218 syd for daginstitutionen ved Asger Jorns Allé og Vestamager Station.

- Kanalen lige foran (syd for) Ørestad Skole

- Hannemanns Allé 15 - parkeringspladsen på den store ledige byggegrund ved motorvejen

- Kirkegrunden på Richard Mortensens Vej.

I alle fire tilfælde er der tale om at forvaltningen vil opsætte pavilloner. Forældrenen havde ellers indsendt mange forslag til at leje ledige kontorlokaler i Ørestad City. Men de er p.t. ikke taget med i forvaltningens undersøgelser.

Forvaltningen har også understreget at den eneste 100% sikre mulighed for skolestart 2020 stadig er pavillonerne ved  Sundholm/Amager Fælled Skole. Men dukker der en anden mulighed op, så er man åbne overfor den. Og under alle omstændighederne vil forvaltningen arbejde på en løsning fra skolestart 2021 med prioriteterne TÆTHED PÅ ØRESTAD SKOLE.

Men skal der findes en løsning som virker allerede til august 2020, kræver det flere penge, end der blev afsat ved budgetforligt i efteråret. Og først til marts 2020 kan der tages beslutning om at bruge flere midler, nemlig overførselsmidler fra det tidligere års budget. Så tiden er knap.

For at forpligte udvalget til at finde flere penge til en løsning allerede i 2020, har Jens Kristian Lütken (V) fremsat et medlemsforslag om at forvaltningen 'pålægges' at finde en placering af midlertidige barakker eller andre lokaler  i en maksimal afstand af 1,2 km til Ørestad Skole. Og at sagen skal behandles i et såkaldt 'fast track' således at det ikke er myndighedsbehandling som forsinker en løsning. Desuden skal forvaltningen udarbejde et budgetnotat om sagen, som skal indgå i forhandlingerne om overførselssagen i marts 2020.

"Der skal finde en mere hensigtsmæssig placering af de midlertidige barakker så børnene kan bevare en tilknytning til skolen og familierne ikke bliver pålagt lang transporttid. Hvis det er mere hensigtsmæssigt, kunne leje af ledige erhvervslejemål også være en mulig løsning," skriver Jens Kristian Lütken i medlemsforslaget.

Elever flyttet fem gange fra Ørestad Skole

Elevflytning: De ældste elever skal flyttes

Store protester imod ny flytning af elever

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: