tirsdag 7 april 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Farligt vejkryds gøres mere sikkert

ove arups vej lyssignal 01Lysreguleringen på Ove Arups Vej, der skal hjælpe cyklister over vejen og få biler ud af parkeringsanlægget under Copenhagen Towers, volder store udfordringer for Københavns Kommune.

Lysreguleringen er et såkaldt smart anlæg, der skal skifte i forhold til behov. Det vil sige, at kommer der en cykel, der skal krydse Ove Arups Vej mod syd vil anlægget straks skifte til grønt. Det er også med til at sørge for, at bilister fra parkeringsanlægget kan komme videre. Men mange bilister ignorerer markeringen i vejbanen om, at der kun må svinges til venstre og drejer i stedet til højre lige ind i cyklisternes kørebane. 

Problemet er især alvorligt, da Ove Arups Vej er flittigt benyttet af de elever, der bor omkring Byparken, men som i øjeblikket er henvist til at gå på Kalvebod Fælled Skole. Dertil kommer, at der umiddelbart nord for rampen ned til p-anlægget er stillet store skilte op, der spærrer til udsynet - for eksempel om der kommer cyklister.

I forbindelse med omtalen af de farlige kryds i Ørestad Avis gjorde en læser netop opmærksom på, at krydset er mangelfuldt skiltet, når der drejer sig om forbuddet mod højresving. Som nævnt er der kun tale om en angivelse på selve kørebanen, men der er ikke opsat skilte med forbud mod højresving, og der er heller ikke i selve lyssignalet angivet med en pil, at ved grønt må der kun svinges til venstre. 

Men nu lover Københavns Kommune, at de vil forbedre skiltningen, så det bliver mere tydeligt, at der kun må svinges til venstre ved udkørsel fra p-anlægget.

"Forvaltningen er opmærksom på problemet, og i forbindelse med at skabe bedre trafiksikkerhed ved Kalvebod Fælled Skole er der også sat penge af til at løse det. Linserne i lyskurven vil blive skiftet til højresving påbudt, og derudover er det planen at sætte et skilt op, som viser, at venstresving er forbudt. Vi forventer, at opgaven er udført medio 2020,” oplyser enhedschef for Cykel, Vej og Genopretning i Københavns Kommune, Nanna Mejlgaard, til Ørestad Avis. trs

Kaos ved nyt lyskryds i Ørestad Syd

Lysreguleringer i Ørestad Syd er forsinkede

Kultur:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: