tirsdag 20 oktober 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Borgmester: Brug for både kirkepladsen og Ø.Blvd. 220

kirkegrunden forslag rendering 01 2020Nyt grundkøb løser ikke kapacitetsproblemerne, så der er stadig brug for Kirkegrunden, skriver Børne- og Ungdomsborgmesteren i nyt brev. Beboergruppe er rasende over svaret.

Der er behov for både Ørestad Boulevard 220 og Kirkegrunden til midlertidig skolekapacitet i Ørestad. Derfor er det ikke en mulighed at friholde Kirkegrunden. 

Det skriver Børne og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i et nyt svar til de utilfredse beboere i Arenakvarteret, som protesterer imod at Kirkegrunden skal bruges til midlertidig skole. Det vil nemlig forringe beboernes boliger og livskvalitet i flere år.

Beboerne har peget på, at kommunen er ved at købe en stor grund på Ørestads Boulevard 220, hvor de mener, at skolen kan flyttes hen. Men det er ikke muligt, skriver borgmesteren:

"Planen er, at der skal etableres midlertidige daginstitutioner og evt. tidlig opstart af den nye skole i Vejlandkvarteret på grunden," skriver borgmesteren, og han fortsætter: 

"Der er både behov for Kirkegrunden og Ørestads Boulevard for at få plads til de mange nye børn i bydelen. En placering af den midlertidige skole på Kirkegrunden – frem for f.eks. at placere en midlertidig daginstitution – er valgt for både at have den midlertidige skolekapacitet klar til tiden, og så det opfylder et ønske om nærhed til skolen og sikker skolevej".

Handel ikke gennemført

I brevet anfører han også, at købsaftalen vedr. Ørestads Boulevard 220 stadig ikke er endelig. Købsaftalen skal godkendes af By & Havn på grund af nogle påtegninger til nogle servitutter vedr. 'maskimal bebyggelse, anvendelse og antalt p-pladser'.

Børne- og Ungdomsforvaltningen  har tidligere afvist, at kommunen kan nå at indrette en midlertidig skole på grunden inden at de første børn skal bruge bygningerne til skolefritidsordning i maj 2021.

Det kan man til gengæld godt på Kirkegrunden. 

Beklager manglende oplysninger

Jesper Christensen beklager, hvis hans nye information om Ørestads Boulevard 220  "ikke har været tydeligt nok i vores hidtidige korrespondancer mv." Han skriver også:

"Jeg anerkender jeres engagement i forhold til at undgå et midlertidigt byggeri på Kirkegrunden og er også klar over, at det ikke kommer til at lykkes at lande en fælles forståelse af problemstillingen, hvilket også jeres seneste henvendelse samt bilag også viser. Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over."

DU er ansvarlig

Borgmesteren har skrevet flere gange i en åben brevveksling med en gruppe beboere omkring Kirkegrunden. Det nye svar gør dem ikke mindre vrede over at få en pavillonskole som nabo. I et svar til borgmesteren skriver de bl.a. til Jesper Christensen

"Du har helt ret i, at vi aldrig vil lande en fælles forståelse, så længe du bruger millioner af vores skattekroner på at forringe vores livskvalitet og privatøkonomi – på baggrund af regnefejl DU er ansvarlig for. Tror heller ikke du havde været glad hvis der skulle placeres en 12 meter høj mur foran dit soveværelsesvindue. Tror ikke du kender nogen, der ville se frem til hverken hjemmearbejde eller barsel hvis støjniveau forhindrer dem i at være ude eller have døre/vinduer åbne. Det er din fejl, Jesper, og vi har ikke købt os ind på den præmis da vi bosatte os i drømmen om Ørestad. Vi vil derfor gøre alt i vores magt for at få skrinlagt dette projekt, som pålægger os en umenneskelig høj pris."

Sidder tilbage med regningen

Før den nye brevveksling talte Ørestad Avis med en repræsentant for beboerne, Kasper Thygesen. Her uddybede han argumenterne for, at der sagtens kan være en midlertidig skole for børnene på Kalvebod Fælled Skole på Ørestads Boulevard 220:

Grunden på Ørestads Boulevard er betydeligt større end kirkegrunden, og nabogrunden, Sigtelinjegrunden, er allerede i spil til placering af midlertidige skolebygninger.

“Hvorfor så ikke udvide projekteringen på den nye grund og derved få plads til flere, for de vil ikke genere nogen på den grund?" spurgte Kasper Thygesen.

Beboerne mener at deres lejligheders værdi kan falde med op mod 500.000 kroner, samtidig med, at de skal leve med at 280 børn opholder og leger lige uden for deres vinduer.

"Vi er jo ikke imod, at børnene kan være i nærområdet, men når kommunen er så dårlige til at regne og forudse, så synes jeg ikke, at det er fair, at det er os, der skal sidde tilbage med regningen," sagde Kasper Thygesen. 

Beboerne ønsker også en garanti fra borgmesteren om, at bygningerne på Kirkepladsen kun kommer til at stå i de tre år, det tager at få bygget Skolen ved Hannemanns Allé færdig. 

Kasper Thygesen forsikrer også, at beboerne vil klage over afgørelsen, hvis det ender med at der bygges på Kirkegrunden.

Teknik- og Miljøudvalget stemte om planen for Kirkegrunden mandag 14. september. Afgørelsen forelå efter redaktionens slutning.

Lütken forsøger at finde alternativ til Kirkegrunden

Skolepavilloner skaber frustration omkring 'Kirkepladsen'

 

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: