lørdag 26 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader                    BUSINESS

Transporten er grøn i Ørestad - og den kan være endnu grønnere

metro orestad station fieldsBy & Havn, ØICC og Rambøll har lavet en stor undersøgelse af grønne transportformer i Ørestad, sammenlignet med fire andre bydele i hovedstadsområdet. Ørestads beboere er gode til at cykle og tage metroen, men stadig har 39 procent af beboerne egen bil. Og ikke kun for sjov. Afstand til job og daginstitutioner gør bilen nødvendig for mange familier.

I 2017 var transport ansvarlig for 34 procent af den samlede CO2 udledning i Københavns Kommune, hvilket er mere end både udledningen fra elforbrug (31 %) og fjernvarme (25 %). Så trods masser af cykler og metrotog er der stadig behov for at skifte til grønnere transport.
I januar 2019 trådte en arbejdsgruppe sammen bestående af By & Havn, Rambøll og Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) for at undersøge, hvor grønne transportvanerne i Ørestad faktisk er, sammenlignet med andre byområder.
Dette affødte en bredere undersøgelse af, hvilke byplanmæssige forhold byer og kommuner kan anvende for at fremme anvendelse og udbredelse af grønne transportvaner. Undersøgelsen inddrager data om Ørestad, Indre Nordhavn, Sydhavn, Vanløse og Amager Øst. Uden for København er Solrød og Gladsaxe Kommune inddraget.

Bruger bilejere bilen?
Netop nu er rapporten fra arbejdsgruppen færdig, og den giver flere bud på, hvordan byudvikling kan bidrage til at understøtte grønne transportvaner. Tæt bebyggelse, blandet by (bolig og erhverv) og nærhed til grøn transport er nogle af de vigtigste forudsætninger for grønne transportvaner i nye byområder. Og her er Ørestad et godt eksempel.
“Det er helt afgørende for CO2 udledningen at flere bruger kollektiv transport i stedet for bil. Så et vigitgt spørgsmål for os har været, om dem der har bil, også bruger den, og hvor ofte og til hvad? Et andet vigtigt spørgsmål er metroens virkning på andre transportformer. Vi ved f.eks. at metroen tager en hel del fra cykeltransporten. Cykel og metro er to transportformer i konstant konkurrence. Cykelstier, fremkommelighed, vejret samt overfyldte metrotog kan alt sammen trække i den ene eller den anden retning,” fortæller Morten Agerlin Petersen, som er senior transport planner hos det rådgivende ingeniørfirma Rambøll.

Har bil af nød
I rapporten er det bydelen Indre Nordhavn som har den grønneste transportprofil. Her bruger 75% altid cykel eller kollektiv trafik til daglig. I Ørestad gør 66% det samme. Ørestadbeboerne bruger primært metroen, derefter kommer cyklen, og til sidst bilen, som alligevel ikke helt kan undværes. Dels fordi der er mange unge med små børn i Ørestad, og børnene skal i mange tilfælde køre til forskellige daginstitutioner eller skoler, før forældrene skal på arbejde. Desuden er Ørestad placeret tæt på en motorvej. Det giver gode muligheder for at pendle med bil til arbejdspladser som ligger lidt længere væk. Her har Ørestad så at sige et indbygget konkurrenceforhold mht. bilisme og kollektiv trafik.
“Man ved at de fleste københavnere bosætter sig eller søger job der, hvor transporttiden til og fra arbejde eller uddannelse typisk er en halv time. Her ligger Ørestad godt placeret i forhold til mange destinationer. Imidlertid også når det gælder biltransport. Men der er virkelig gode muligheder for at gøre transporten grønnere i Ørestad. Det er et tæt befolket område som ligger tæt på Københavns mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Bydelen har metro,” siger Morten Agerlin Petersen.

morten agerlin petersen ramboell oiccMorten Agerlin Petersen.P-afgifter kan ikke løse alt
Han mener dog ikke at det skal ske gennem højere parkeringsafgifter.
“Vi vil gerne forsigtigt advare imod at regulere bilejerskabet i København alene ved hjælp af parkeringspriser. Det vi ser i undersøgelsen, at f.eks. mange beboere i Nordhavn har bil. Men de bruger samtidig i høj grad cyklen til daglig. Bilen bliver stående uden at man bruger den. Der kan være en sammenhæng mellem høj indkomst og bilejerskab, uanset parkeringsprisen. Man har råd til at beholde bilen. Og så kan den stadig noget som cykel og metro ikke kan - køre til sommerhuset f.eks.”, siger Morten Agerlin Petersen.

Færre p-pladser
Urørte biler er dog ikke udpræget i Ørestad. Her har beboerne mellemindkomster. Hvis de har bil, er det som sagt et spørgsmål om at få hverdagen til at hænge sammen.
“Prispolitikken på parkering ser ud til at virke i Ørestad. Folk kender vilkårene før de flytter ind, og mange fravælger at have bil. Dem som har bil, har den fordi den er nødvendig,” siger han.
En anden ting, som byplanlæggerne overvejer, er at skære ned på antallet af parkeringspladser. I dag optager parkeringspladserne i København et areal som svarer til hele Fælledparken på Østerbro.
“Man kunne godt overveje at nedbringe antallet af p-pladser. Folk der stadig vil have bil, uden at de bruger den til daglig, kunne tilskyndes - eller lokkes - til at have den holdende udenfor bymidten. Men det er jo et politisk spørgsmål, som vi ikke tager stilling til i vores rapport,” siger Morten Agerlin Petersen.
‘Park and Ride’ kunne også gøre transporten grønnere. Det vil kræver arealer i udkanten af byen til pendlerparkering, der hvor man f.eks. kan tage metroen resten af vejen til arbejde. Sådanne ordninger har man flere af i Holland. Spørgsmålet er blot, om der findes arealer, som har den rigtige kvadratmeterpris.
“ For 10-15 år siden var der mange tomme byggegrunde i Ørestad, og her blev bydelen brugt til pendlerparkering. Men i dag er kvadratmegterprisen for høj, og antallet af ledige kvadratmeter for lille. Så spørgsmålet er, hvor skulle disse megaparkeringspladser så ligge henne?” Siger Morten Agerlin Petersen.

Billigere at have bil
end at køre metro?
Rapporten konstaterer også, at omkostningen ved at have og bruge bil falder i disse år, imens prisen på kollektiv trafik stiger. Og rapporten gør opmærksom på, at hvis beslutningstagerne ønsker at gøre transporten i hovedstaden grønnere, bliver de nødt til at beslutte sig for, hvad det skal koste at bruge den kollektive trafik.
Men alt i alt ser Morten Agerlin Petersen mange muligheder, som beslutningstagerne kan tage i anvendelse, når de skal i gang med at gøre transporten endnu grønnere - i Ørestad og i resten af København:
“København har et godt kollektivt transportsystem, og hver fjerde børnefamilie har en ladcykel. De fleste vil kunne klare sig fint alene med disse to transportformer, suppleret med f.eks. en delebilordning. Så udgangspunktet for grøn transport er godt.”

Denne artikel har været trykt i Ørestad Avis 2019/20 i sektionen Business - Erhvervssider lavet i samarbejde med Ørestad Innovation City Copenhagen.

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: