lørdag 26 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Pensionistkortet er i fare

KirstenNissenKøbenhavns Ældreråd er bekymret over de planlagte ændringer for pensionistkortet - københavnerne vil blive hårdt ramt.


Ældre Københavnere risikerer at opleve store prisstigninger med DOT’s varslede ændringer for pensionisttaksterne herunder også afskaffelse af pensionistkortet. 

I København er det ofte nemmere at komme omkring med kollektiv trafik end med bil, og det er for mange ældre naturligt at have op til flere rejser med bus, metro og tog om dagen end tilfældet er i mange andre byer. Beregninger viser, at de ældre københavnere, der ofte bruger pensionistkortet, vil komme til at betale mere med de ændringer, der er lagt op til.

Ældrerådet finder de planlagte ændringer uacceptable, og har i de seneste dage modtaget en række henvendelser fra bekymrede borgere.

Vi frygter, at de store prisstigninger kan medføre at nogle ældre begynder at rejse mindre. Vi ved, at ensomhed i forvejen er et udbredt problem blandt nogle ældre, og det her tiltag er absolut ikke med til at mindske risikoen. Vi finder det dog positivt, at der med ændringerne lægges op til at spærretiden fjernes, og at der sker en forbedring af pensionistrabatten på rejsekortet. 

Ældrerådet ser gerne, at DOT kommer med et nyt forslag til en model for pensionisttakster, da den nuværende vil få store negative konsekvenser for alt for mange ældre københavnere. Særligt skal der findes en løsning for den gruppe af pensionister, der rammes særligt hårdt af ændringerne – både hvad angår økonomi og digitale færdigheder. 

Ældrerådet følger sagen tæt, og arbejder for at sikre, at der vil være billig og tilgængelig kollektiv transport for alle pensionister i København.

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: