tirsdag 29 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Sådan arbejder HOFOR med bæredygtighed i biomasseindkøb

michael schytz hoforAndreas Petersen fra organisationen Verdens Skove er endnu en gang på banen her i Ørestad Avis. Temaet er det samme som i tidligere indlæg fra Andreas Petersen. At det er frygtelig forkert af HOFOR at bruge biomasse på Amagerværket, og at biomassen ikke er bæredygtig.

Her vil jeg primært forholde mig til postulatet om, at vores biomasse ikke er bæredygtig. I den sammenhæng vil vi gerne endnu en gang pointere, at vores biomasse er certificeret bæredygtig. 

Helt overordnet er bæredygtighedsprincipperne integreret i den måde, HOFOR køber ind på, og i vores forretningsstrategi. Vi benytter internationalt anerkendte certificeringer til at sikre biomassens bæredygtighed og dokumenterer det årligt i en rapport, som kontrolleres af en uafhængig tredjepart og offentliggøres.

HOFOR bruger helt overvejende certificering af biomassen til at dokumentere bæredygtighed. Biobrændsler opfylder kravene til brancheaftalen, når de er certificerede efter en af de tre bæredygtighedscertificeringsordninger:

Sustainable Biomass Program (SBP)
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

I HOFOR har vi valgt at benytte SBP-certificering som primært krav til leverandører. SBP adskiller sig bl.a. fra FSC® og PEFC ved specifikt at have fokus på biomasse til energi og ved at inkludere CO2-data fra alle led i leverandørkæden fra skov til forbruger, dvs. HOFOR. For leverancer af oversøisk biomasse kræver vi som standard både SBP- og FSC-certificering.

Bæredygtighedscertificeringen af vores leverandører sker via en uafhængig tredjepart, dvs. firmaer, som er akkrediterede specialister og inspektører. De skrappe bæredygtighedskrav, der ligger i certificeringen, er krævende og indebærer bl.a., at inspektørerne foretager kontrolbesøg i skovene og analyserer leverandørernes dokumentation. Desuden gennemfører vi selv kontroller ved besøg hos leverandørerne og i skovene. 

For at sikre, at certificeringerne tager hånd om bæredygtighedsproblematikkerne i henhold til den nyeste konsensusbaserede viden på området, prioriterer vi samarbejdet med interessentgrupper af organisationerne bag certificeringsordningerne højt, ligesom vi i HOFOR løbende er i dialog med certificeringsorganisationerne med henblik på at øge og forbedre såvel kvalitet som kontrol under certificeringerne. 

Når vores nye biomasse-kraftvarmeværk er færdigt, reducerer vi den faktiske udledning af CO2 med mere end 80-95 pct. sammenlignet med kul, fordi vi bruger bæredygtig biomasse. Det kan vi godt være stolte over. 

Debatindlæg fra Andreas Petersen, Verdens Skove: klimabrøler til fem milliarder kr.?

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: