• Safia Ullah, Slusevej
  • Debat

BØRN- OG UNGEMILJØET I ØRESTAD

safia ullahÅbent brev til Ørestad Gymnasium, Ørestad Skole, By & Havn, SSP Amager og Jesper Christensen (S) og Børne- og ungdomsborgmester: Anmodning om forbedring af børn- og ungemiljøet i Ørestad:

Dette brev er udarbejdet med henblik på at forbedre børn- og ungemiljøet i Ørestad, i et samarbejde mellem ovenstående parter.

Som Ørestadsbo i første række til Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium samt Kaj Fiskers P-hus har jeg gennem de seneste seks år set stigende adfærdsproblemer blandt børn og unge i udskolingsalderen til og med gymnasiealder. Både i karakter og hyppighed.

Brevet foranlediges af seneste hændelser med ekstremt larmende fester på skolens/gymnasiets platform, på udendørsarealerne samt i forskellige nicher i P-huset. Det har i indeværende uge 5 hændt natten til onsdag, torsdag, fredag og lørdag til klokken to til tre om morgenen. Vi har endnu søndag til gode.

Konsekvenserne er larm på et niveau, der holder omkringliggende naboer (primært øst for nævnte bygninger) vågne. Det er enormt nedslidende. For beboere hele tre blokke væk kan det høres. Konsekvenserne er også glasskår på skolens udearealer, herunder legepladsen. Glasskår, som jeg i dag har kunnet finde i alle afkroge af legeredskaberne.

Flere naboer har kontaktet politiet, men de nedprioriterer henvendelserne, så der ikke opnås kontakt med de unge. Festerne opstår i forskellige perioder, men bliver højere og hyppigere.

Jeg har personligt henvendt mig til flere af grupperne, og har set én af grupperne mindst tre gange i år. Responsen fra de unge er ligegyldighed og provokation i form af yderligere opjustering af lyd i samme øjeblik drøftelser stoppes.

Jeg skriver til Ørestad Skole, Ørestad Gymnasium og Kaj Fiskers P-hus, da det er er jeres bygninger, og i har ansvaret for at sikre en adfærd, som bygningerne er egnet til. Dertil kommer, at det sandsynligvis drejer sig om skolens eller gymnasiets brugere. Løsningerne er mange, men at Ørestad Gymnasium vælger at tænde lys hele natten, har placeret bænke og affaldsspande under en overdækning, og rydder op efter de natlige fester, bevirker at man skaber optimale forhold for festerne. Der er adgang forbudt, men er man først inde, er der ingen overvågning og intet indkig. Da platformen er hævet over kvarteret mod øst, forsvinder fornemmelsen af, at andre kan forstyrres, og tilsammen giver dette optimale forhold for højlydt fest. 

I bedes finde løsninger. De fester der foregår i P-huset udøves ikke nødvendigvis af Ørestadsboere. Festerne udspringer fra varevogne, og i flere facebooktråde kan man læse om observationer af indtagelse og videresalg af mere eller mindre tvivlsomme midler. Det er set, at de lange kørebaner anvendes som bil-legeplads af ganske unge nybegynder-bilister. By & Havn bedes finde på løsninger.

Jeg skriver til SSP og Børne- og ungdomsudvalget, da mine observationer gennem seks år viser en stigende trafik, flere konflikter og flere grupperinger af unge, ikke kun omkring ovenstående tre bygningermen også i krattet øst for Nordre Landkanal samt omkring Streethallen. vi har observeret fyrværkeri skudt mod ænder i vandkanalen. Ildspåsættelser i Ørestads Skoles ståltrappe (materiale klemmes ind i samlingerne). Hærværk af de tre bygningers udefaciliteter.

Men dette må forventes, når der ikke er tilbud om klubber for de unge. Ørestad var en nyudklækket bydel med mange småbørnsfamilier som tilflyttere i start 00’erne, eller familier der blev etableret i årene herefter. Det er disse små børn, der nu når en alder hvor faciliteterne i området ikke tilsvarende er tilegnet dem. Det bliver en forholdsvis større gruppe de kommende år, hvorfor der bør være særlig fokus på denne problemstilling i Ørestad.

Mine overvejelser har gået på om den tomme underjordiske cykelholdekælder kunne omdannes til en ungdomsklub/natklub for omtalte aldersgruppe. Lokalerne er optimale ift. støj, beliggenhed og kontrollerede rammer, og kan samle de unge i stedet for, at de i grupper opholder sig i hver deres mindre territorie, til gene for andre, og med risiko for at der kan opstå en bande-effekter. 

Men jeg kan nu forstå at kælderlokalerne omdannes til galleri. Jeg anmoder om at Børne- og Ungdomsudvalget sammen med Miljø- og teknikudvalget indretter byrum for de unge grupper, i stedet for at oprette endnu flere lokaler til gavn for udefrakommende. Der er gjort meget for opførelse af mange prestigeprojekter for at VISE Ørestad, men meget lidt for lokaler/tilbud for de beboere der ER Ørestad.

Min forventning er, at I nedsætter en gruppe, med hver jeres repræsentant, og fremlægger koordinerede løsninger. Mht. fjernelse af bænke på platformen op til weekenderne, har jeg kontaktet gymnasiets pedeller allerede pr. d.d.

Det skal afslutningsvist med glæde meddeles, at mønstret for de unge grupper er, at de alle er blandet på tværs af køn, hudfarve, vægt og tøjværdi. Det afspejler på den måde det brogede og kosmopolitiske præg, der er i Ørestad. Lad det nu ikke blive ødelagt.

En appel til forældrene til de unge er lagt på Facebook i dag. Men i har som store aktører i Ørestad en langt større evne til at gøre noget ved problemerne.

Jeg afventer koordineret svar fra jer, og vil indhente status efter vinterferie uge 7. På forhånd tak.

Gymnasieelever sviner igen

Svineri i Byparken

De unge skal også høres om deres ønsker til Byens Hus

Børn og unge tager grillmad og scootere ind i Streethallen

 

Mere debat:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk