• Anne Skovbro , adm. direktør, By & Havn
  • Debat

Der kommer et aktivt byliv ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

anne skovbro newsoeresund okt2018Læserbrev fra Anne Skovbro, By & Havn: Der har været bekymring for, om aktive stueetager i det nye almene boligprojekt, Generationernes Træus, i Ørestad Syd vil medføre færre almene boliger og at bystrøget på Asgers Jorns allé ikke bliver rammen om et aktivt byliv i Ørestad Syd.

Stueetagerne langs Asgers Jorns allé skal sammen med det byrum, der skal anlægges på nordsiden og Byens hus være med til at danne rammen for en lokal fælles gade med byliv. Langs hele sydsiden af gaden, er stueetagerne bygget og udlagt til udadvendte formål som butikker og cafeer, institutioner og beboerlokaler, og livet begynder at komme. Nu skal vi i gang med at få nordsiden af gaden færdig. Og vi er godt i gang. 

På Asger Jorns Allé er der en klar strategi for, hvordan vi aktiverer gaden og fællesskabet ved blandt andet at støtte byggeriet af det fælles beboerhus, Byens Hus, som kommer til at ligge for enden af Asger Jorns Allé. I fremtiden vil Byens Hus være med til at skabe liv og rammerne for mange rekreative muligheder i Ørestad Syd. 

Byens Hus får også en Café, og vi forventer at investere flere ressourcer på Asger Jorns Allé end f.eks. i byrummene i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Og i takt med, at byggerierne langs den nordlige del af Asger Jorns Allé bliver færdigbygget, vil vi etablere pladser og byrum med fokus på fællesskab og bevægelse. 

Der forventes i de kommende år, at blive solgt og bygget på de sidste grunde langs nordsiden hvilket betyder ca. 2.600 kvm mere til aktive funktioner, herunder publikumsorienterede serviceerhverv.

Almene boliger og aktive stueetager kan gå hånd i hånd

Vi forstår godt, at der er bekymring for, om det almene boligprojekt Generationernes Træhus betyder, at der kommer færre butikker eller liv i stueetagerne. Efter den lokale debat der har været, arbejder den almene bygherre, 3B, ihærdigt på at finde en privat investor, som vil købe 567 kvadratmeter af bygningens stueetage til publikumsorienterede serviceerhverv. I By & Havn har vi løbende haft en tæt dialog med 3B og presset på for, at det skal lykkes for dem, og seneste melding er, at de er i rigtig god dialog med en mulig investor. 

   LÆS OGSÅ: Vil de i sidste ende kræve butiksliv?finn rudaizky

 

Hvis det lykkes, så vil det betyde, at bygningen både får publikumsorienterede serviceerhverv via en privat investor samtidig med, at en anden del af stueetagen udlægges til fællesarealer, som byttebørs, værksteder, hjemmearbejdspladser og lignende. Projektet vil dermed opfylde lokalplanens bestemmelser om aktive stueetager, uden at det vil reducere antallet af almene boliger. 

Politisk har man også nu godkendt en indstilling om at gå videre med Generationernes Træhus, på den forudsætning, at 3B kan leve op til lokalplanens krav. Det er vi glade for. 

By & Havn går i front for almene boliger

Når By & Havn udvikler bydele, gør vi det selvfølgelig ud fra de plankrav, der er stillet af kommunen. Og der indgår at der skal bygges almene boliger, så der er plads til alle i København. Det skal vi levere på, og det gør vi. Således er halvdelen af alle nytilkomne almene boliger i København siden 2000 og frem til 2018 bygget på By & Havns arealer. Faktisk er 19 procent af alle boliger i Ørestad almene boliger og i fremtiden vil vi bygge 25 procent almene boliger i Fælledby og på Stejlepladsen i Sydhavnen. 

I By & Havn går vi i front for almene boliger og opførelsen går i flere tilfælde foran opførelsen af de private boliger – til modsætning fra de fleste private udviklingsområder i København. 

dennis holm rema1000 maj 2021LÆS OGSÅ: Rema 1000-ejer opgiver at forhandle med 3B om Generationernes Træhus

 

I By & Havn har vi løbende været i dialog med beboerne i Ørestad om udviklingen af Asger Jorns Allé. Deres bekymring har indgået i vores dialog med 3B. Vi vil fortsætte dialogen om udviklingen af Ørestad syd og de mange rekreative tiltag, vi fortsat skal udvikle i området, og så vil vi selvfølgelig holde ekstra øje med, at de almene og private bygherrer også husker at løfte deres del af ansvaret, når det gælder udviklingen af et levende og rigt byliv. 

asger jorns alle, butikker, anne_skovbro

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3680

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk