Bygherre vil have færre parkeringspladser

bellakvarter bella torv 1Et ønske om færre parkeringspladser i de kommende byggerier i Bella Kvarter behandles i Miljø-og Teknikudvalget. Sagen vækker både begejstring og kritik fra borgerrepræsentationen og byggeriets kommende naboer.

I forbindelse med opførelse af lejeboliger og erhverv i form af butikker, caféer og et medborgerhus i Bella Kvarter har en bygherre søgt om tilladelse til at ændre antallet af parkeringspladser i området. I sagen, som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, søger investeringsselskabet Solstra, som ejer Bella Center, dispensation til ændring af lokalplan 571 og dennes parkeringsnorm for nyopførte og ikke indflyttede byggerier.

Det vil sige, at bygherren ønsker at reducere antallet af parkeringspladser, der skal etableres i området. Helt konkret ønsker man at reducere antallet fra 516 til 410 pladser. Teknik- og Miljøforvaltningen noterer, at de kan anbefale dispensationen, da bebyggelserne vil få en stationsnær placering med en afstand på op til 400 meter til nærmeste metrostation Bella Center, samt at området i ’Kommuneplan 2019’ er udpeget som et byudviklingsområde, hvor man bestræber sig på at blive CO2-neutral og skabe mindre bilafhængighed.

Bygherren ønsker at anvende parkeringsnormerne for udviklingsområder fastsat i ’Kommuneplan 2019’. Borgerrepræsentationen godkendte den 17. september 2020, at Teknik- og Miljøforvaltningen er bemyndiget til efter en konkret vurdering at dispensere fra parkeringskrav i ældre lokalplaner, så normerne følger Kommuneplan 2019.

Nabokritik
Forslaget om dispensationen har været i naboorientering, hvorfra forvaltningen har modtaget 15 henvendelser, hvor hovedparten af byggeriets kommende naboer er imod, at der gives tilladelse til en lavere parkeringsnorm. De kritiske naboer mener hovedsageligt, at det i forvejen generelt er vanskeligt at finde en parkeringsplads i området, især når der er store arrangementer i Bella Center. Nogle beskriver, at de betaler i dyre domme for ikke-garanterede parkeringspladser, og at en yderligere reducering vil betyde faldende boligpriser i området. Derudover går svarene på, at bygherrens parkeringsanalyse ikke er repræsentativ, idet den er foretaget under coronanedlukningen.

Som svar på de kritiske henvendelser fra naboer har bygherren oplyst til Teknik- og Miljøforvaltningen, at man naturligvis er klar over, at nedlukningen af Bella Center har haft indvirkning på udnyttelsen af parkeringskapaciteten i området. Derfor svarer bygherren, at: ”Man har foretaget en analyse af timeparkering i perioden september 2019 til marts 2020. Bygherren vurderer på den baggrund fortsat, at der er flere parkeringspladser til rådighed end dem, der reelt er behov for i området, også efter udbygning.”

Delte meninger på rådhuset
Hos Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer er der delte meninger om, hvorvidt forslaget om en reducering af kommende antal parkeringspladser skal imødekommes:

”Vi mener, at det er velfærd at kunne parkere i nærheden af sin bolig. Derfor vil vi ikke være med til at dispensere, så der kommer færre parkeringspladser ved nybyggerier. Da Ørestad har fælles parkeringshuse, så betyder dispensationer ved nybyggeri, at der på sigt bliver endnu mere kamp om de eksisterende parkeringspladser, og at der ikke vil være parkeringspladser til alle beboere.

Det er dyrt at parkere i Ørestad. Vi vil derfor ikke havne i en situation, hvor der på trods af en høj pris ikke er garanteret en parkeringsplads. En beboerlicens må aldrig blive en lottokupon,” siger Jakob Næsager (K), medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Hos SF støtter man, at byggeriet får lov til at følge Kommuneplan 2019’s parkeringsnormer, og at man altså giver dispensation fra lokalplan 571 og dennes ellers fastsatte parkeringsrammer:

”Jeg støtter af to grunde: 1. At området er stationsnært, og at SF ønsker, at mindre af byens plads bliver brugt til parkering. Vi ønsker færre biler i København. Lige nu stiger bilejerskabet desværre i byen. 2. Når vi har fastlagt en ny kommuneplan, så giver vi muligheden for at følge den. Den nye Kommuneplan 2019 er jo udtryk for de visioner, som vi nu har for byen, som vi gerne vil have gennemført. Det er klart, at det kan være i modstrid med de betingelser, borgere har købt bolig på. I de tilfælde, hvor der i kommuneplanen er noget helt nyt, kan vi selvfølgelig ikke overføre de regler uden en konkret vurdering. Men den konkrete vurdering i det her tilfælde er, at det er ok, for der er fortsat gode parkeringsmuligheder. Der skal dog findes en løsning, når der er store events i Bellacenteret,” siger Klaus Mygind (SF), medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Hos DF stiller man sig midt imellem: ”DF kan godt gå med til et reduceret antal parkeringspladser, især på grund af stationsnærhed. Men forvaltningens forslag er ikke rimeligt. DF mener, at der skal være minimum 450 pladser,” fortæller Finn Rudaizky (DF), medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Forslaget behandles mandag 10. maj hos Teknik- og Miljøudvalget.

Bella Center, parkering, Bellakvarteret

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1995

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk