Flere talentprogrammer på gymnasierne

taarnby gymnasium talentholdTårnby Gymnasium er blevet optaget i det anerkendte europæiske talentnetværk ECHA, og har fået en talentkoordinator. Talentarbejde handler ikke kun om faglig udvikling for de dygtigste, men lige så meget om deres trivsel, siger talentkoordinator Ulrika Villaro.

Landets dygtigste 8. klasses folkeskoleelever kan hvert år komme på Akademiet for Talentfulde Unge (ATU Junior), som afholdes af en række gymnasier, bl.a. Tårnby Gymnasium & HF og Ørestad Gymnasium. Her kan særligt dygtige og engagerede elever få undervisning på højt fagligt niveau. Akademiet tilbyder forelæsninger og workshops inden for naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. Eleverne får inspiration til deres valg af uddannelse, og et socialt fællesskab med andre talentfulde unge.

Når talenterne optages på Ørestad Gymnasium, kan de tilmelde sig forskellige programmer og konkurrencer. Changemaker-programmerne rummer det talentarbejde, der falder ind under vores Changemakerprogram. Det er typisk programmer, hvor man arbejder på et højt niveau indenfor et fagområde sammen med andre med samme interesse. De faglige konkurrencer er talentkonkurrencer i matematik, engelsk, filmkundskab mv. som elever på Ørestad Gymnasium hvert år deltager i.

På Tårnby Gymnasium er der i år optaget 10 elever fra Akademiet for Talentfulde Unge, og samtidig har gymnasiet oprustet deres telanetudvikling. Fotoet viser deltagerne fra en af samlingerne på gymnasiet. Samtidig er gymnasiet gået med i organisationen ECHA, der har som målsætning at sætte en stærkere agenda for talentudviklingen i internationalt regi. Dels med ansættelsen af gymnasiets nye talentkoordinator, Ulrika Villaro, der arbejder målrettet med talentindsatsen på TG. Her sørger hun bl.a. for, at eleverne kommer med til konkurrencer og olympiader. For eksempel Georg Mohr-konkurrencen, som er en matematikkonkurrence for de dygtigste matematikelever i gymnasiet. Fire TG-elever er netop her i efteråret gået videre i konkurrencen.  Men Ulrika understreger, at talentarbejdet ikke kun handler om ekstra faglig stimulans, men også om trivsel:
"Det er vigtigt at have et tilbud og et fagligt miljø for de allerdygtigste elever. Det handler både om at udvikle faglige talentprogrammer, men det handler i lige så høj grad om trivsel, og at de disse elever føler sig hjemme og del af et fællesskab med ligesindede," siger hun.

Rektor Mikkel Harder Sørensen mener, at der i de senere år er sket et skifte i forståelsen af de dygtigste elevers behov, og nødvendigheden af særlige tilbud til dem:
"I de senere år kan vi konstatere, at der er kommet flere meget talentfulde elever på TG. Herunder flere elever fra ATU. Det er et skifte, som vi har kunnet se ske gradvist i løbet af de senere år, så det er meget naturligt, at vi også opdyrker et godt tilbud og fagligt miljø til denne elevgruppe".

gymnasium

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1662

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk