• Steffen Rasmussen,Amager Fælleds Venner
  • Debat

Vi ønsker ingen bebyggelse på Amager Fælled

amager faelled steffenAmager Fælleds Venner er både glade og lettede over, at Frank Jensen har meldt ud, at han ikke længere vil kunne stemme for en bebyggelse på strandengen. Det er en vigtig beslutning til gavn for byens vilde natur

Amager Fælled er i sin helhed værdifuld som både hjemsted for vild natur – og et grønt rekreativt åndehul for mange københavnere. Vi ønsker derfor, at hele Amager Fælled bevares som naturområde, til gavn for både mennesker og natur.
Amager Fælled uden for Ørestadsområdet er fredet, og det gælder også for campingpladsområdet. Der har været gode grunde til fredningen. Amager Fælled udgør et vigtig grøn lunge i hjertet af København, og er en del af det sammenhængende naturområde Naturpark Amager.
Vi er i Amager Fælleds Venner meget bekymrede for den placering, som nu er bragt i spil i den politiske proces, nemlig tankerne om at bebygge det område som tidligere er blevet besluttet skal være en campingplads.

Det er vores opfattelse, at hvis området, som er projekteret til en campingplads, bliver bebygget med 2.500 boliger, vil det skade naturens udfoldelse på hele Amager Fælled, dvs. også på den gamle strandeng. Det som dansk natur mangler i dag er plads til at udfolde sig. Der er derfor brug for en løsning, hvor der ses bort fra at bygge noget sted på Amager Fælled.
Vi vil derfor opfordre partierne til allerede nu at meddele, at de ikke ser bebyggelse andet sted på Amager Fælled som en løsning, og at de er indstillet på at finde alternativer.

 

amager fælled, ørestad fælled kvarter

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3114

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk