• Klaus Mygind (SF), gruppeformand i BR
  • Debat

Der er brug bedre vilkår for lederne i Københavns daginstitutioner!

klaus mygindVi har i København set en række eksempler på daginstitutioner, der ikke fungerer tilfredsstillende. Det er uacceptabelt. Et børneliv i alle Københavns dagtilbud skal være trygt og udviklende og forældrene skal have tillid til, at deres børn bliver passet godt.

 

 

 

 

 

Ledelse af velfærdsinstitutioner er blevet meget mere kompliceret og der stilles med rette store krav. Lederne skal følge, vejlede og inspirere det pædagogiske arbejde med børnene, de skal skabe en kompetent medarbejdergruppe, de skal få samarbejdet til at fungere, de skal stå til rådighed for mange forskellige forældreforventninger. De skal være klar til omstruktureringer og fysiske ombygninger, så der skabes plads til det stigende børnetal. Endelig er den administrative ressource, der skal hjælpe lederne forsvundet og erstattet af digitale systemer, som ofte har startvanskeligheder.

Vi har som kommune ikke givet lederne vilkår, så de kan indfri forventningerne. Tværtimod er daginstitutionsledelse blevet nedskåret for, at vi kan holde de årlige effektiviseringskrav. Nu er det almindeligt, at en afdelingsleder alene har ansvar for over 30 medarbejdere.

Politisk har vi haft fokus på, at de varme hænder på stuerne blev prioriteret.

Vi bliver nødt til at prioritere ressourcer til ledelse og opbygge stærke kompetencer. Samarbejdet med forældrene skal løftes. Vi skal vurdere klyngernes størrelse og stabilisere klyngeorganisation, så administrative og kommunikative opgaver kan blive løst. 

I København indfører vi minimumsnormeringer fra 2022. Det bliver et kæmpe løft. Men det skal gå hånd i hånd med styrkelse af institutionsledelserne, så de bedre normeringer skaber tryghed og stabilitet i institutionerne drift, der kan sikre, at dygtige pædagoger kan udfolde deres kompetencer til gavn for børnene og i tillid til forældrene.

klaus mygind, daginstitution

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1069

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk