jens kristian luetken 2021Ørestads Parkeringsforening har valgt at nedlægge sig selv. Ikke fordi målet om lavere parkeringspriser er nået, men fordi retssagen mod By & Havn blev tabt. 

Der er blevet lagt mange kræfter i retssagen, og de gode folk med Kirsten Lindberg Andersen i spidsen har brugt mange timer på sagen – altid med stor ordentlighed og saglighed. Retten har talt, og derfor er ansvaret nu overladt til os politikere. 

Det er ikke rimeligt, at parkering i Ørestad er mange gange dyrere end i resten af København, blot fordi der er lavet en finte med at placere parkeringsaktiviteterne i et kommunalt selskab. 

For Venstre er det vigtigt, at der kommer rimelighed i tingene. Prisen på parkering i Ørestad skal ned. Det kan ske ved, at anlæggene bliver drevet mere effektivt eller brugt mere til f.eks. pendlerparkering i dagtimerne. Jeg er helt sikker på, at vi kunne komme et godt stykke af vejen, hvis den politiske vilje var til stede i andre partier end blot de borgerlige. 

Under alle omstændigheder så kæmper jeg videre for lavere parkeringspriser i Ørestad.