mia nygaard2.200 voksne københavnere har deres hjem på et botilbud. Nogle fordi de har en fysisk funktionsnedsættelse. Andre fordi de lever med en psykisk lidelse eller kæmper med et omfattende misbrug.

Fælles for dem er, at de har behov for støtte for at klare hverdagen. Og at de enten i en periode eller resten af livet bor på et botilbud, fordi de ikke kan få en tilværelse i egen bolig til at hænge sammen.

De københavnere skal også have gode liv. De skal også have en hverdag, som giver livskvalitet og er med til at udvikle dem. Det vil botilbuddene også rigtig gerne give dem, men det er ingen hemmelighed, at botilbuddene ikke ligefrem er overbemandede med personale i dag. Det sætter sine begrænsninger for både personale og beboere.

Derfor er jeg virkelig glad for, at jeg ved de nyligt overståede budgetforhandlinger fik skaffet penge til min helt store prioritet ved forhandlingerne: at få skabt rammerne for et bedre liv på byens botilbud.

Mere konkret har vi fået 50 mio. kr. om året til, at vi kan ansætte 100 årsværk, som skal sikre bedre sundhed og misbrugsbehandling, styrket samarbejde mellem botilbud og det omgivende samfund – og ikke mindst en styrket pædagogisk indsats til beboerne.

Det kunne fx være mere kvalitetstid med ture ud af huset. Det kunne være, at beboeren rigtig gerne vil gå til en aktivitet i en lokal forening. Det ved beboerne bedst selv.

De mennesker, som ikke selv har en stærk stemme i offentligheden, bliver for ofte forbigået, når de offentlige budgetterne skal lægges. Derfor er jeg glad for, at vi i år sikrede en tiltrængt, økonomisk håndsrækning til beboerne på Københavns botilbud.