Bedre sammenhæng i naturen

kongelundenFÆLLEDEN NU: Der er rigtigt mange der har opdaget den nye cykelsti på dæmningen rundt langs Klydesø. Og det er godt at den bliver benyttet

• Når man kommer kørende sydpå ad dæmningen og forbi pumpehuset, når man til  Kanalvej, hvor man kan vælge at dreje til venstre og og køre mod mod Ørestad i nordlig retning eller til højre og cykle ad Fasanstien, der snor sig igennem først den gamle Kongelund, og senere igennem de nye skovrejsningsarealer i østlig retning.

Oprindeligt endte Fasanstien ved Fælledvej ved Søvang, men stien er netop blevet forlænget igennem de gamle skydebanearealer Vest for Søvang, så den nu er forbundet med Digestien.

Det betyder faktisk, at man nu kan cykle fra Ørestad til Dragør på cykelstier, der for det meste ligger langt væk fra de befærdede veje.

Og når du nu er nået så langt mod syd, så kan du lige så godt besøge det nye fugletårn på skydebanevolden ved Aflandhage. Her er der en fantastisk udsigt over de flotte fredede strandenge med Køge bugt i baggrunden.Herfra kan man i godt vejr se både til Stevns og Sverige.

Både sti og fugletårn er etableret i samarbejde mellem Forsvaret, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfrednings forening og Dragør kommune. Forsvaret lægger areal til, Naturstyrelsen har betalt for anlæg af sti og fugletårn, Danmarks Naturfrednings forenings afdeling i Dragør/Tårnby har ryddet træer og buske, og Dragør kommune står for drift af fugletårnet.

natur, kalvebod fælled, sven norup

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 4399

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk