Folket kræver butikker, broer og bænke

Vi vil have butikker, broer, bænke og blomster. Desuden skal der laves skilte, så man lettere kan finde rundt. Og hvis ikke snart der sker noget ender Ørestad som City 2 i Høje Taastrup. Husk stort bydelsmøde i aften på Tietgenkollegiet
Det var nogle af budskaberne fra omkring 25 deltagere i Amager Vest Lokaludvalgs rundtur og debatmøde om Ørestad søndag den 15. november. Efter en times rundtur i bus samledes gruppen i udstillingsbygningen i Ørestad Syd til sandwich og debat omkring det store glasbord med modellen af Ørestad.

Peter Boas Jensen var en af oplægsholderne. Han er pensioneret arkitekturprofessor og beboer i Ørestad Nord.

“Det er vigtigt at huske at Ørestad faktisk er tre eller fire forskellige bydele med hver deres udfordringer. Men overordnet skal der gøres noget ved, at det blæser så meget alle steder. Desuden er byliv og handelsliv helt afgørende for, om folk vil bo her”, sagde han blandt andet.

En by til store enheder
Fra Københavns Komune kom Peter Laursen fra Øko- nomiforvaltningen og Ber- tha Lysgaard fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Desuden deltog planchef i By & Havn, Chresten Bloch.

Peter Laursen fortalte om idégrundlaget for Ørestad, som i virkeligheden er fire helt forskellige bykvarterer. Et af dem, Amager Fælled kvarteret ved Sundby Station, er slet ikke bygget, men planerne er at anlægge en tæt-lav økologisk bydel.

“Ørestad City er anlagt i Nordeuropas største vejkryds. Her er der plads til store hovedsæder og hoteller. Byggerier som København har brug for i konkurrencen med andre byer”, sagde Peter Laursen.

Chresten Bloch tilføjede, at Ørestad er bygget som en følge af vedtagelsen af Øresundsforbindelsen.

“Med Ørestad skulle Køben- havn udnytte muligheden for at gøre sig til centrum i en ny region i Europa. Desuden manglede der moderne boliger til københavnske familier. Det var de to hovedformål”, fortalte Chresten Bloch.

Føler mig helt lost
Deltagerne var en blanding af Ørestadbeboere og folk, som er interesserede i at flytte til Ørestad.
“Jeg føler mig helt ‘lost’ i Ørestad. Jeg ved ikke hvor man handler ind, hvor man kan opholde sig, og hvordan man finder rundt. Der bør i det mindste være nogle skilte, som kan vise vej”, sagde en deltager.
Diskussionen kom hurtigt til at dreje sig om byliv. En deltager pegede på at storcentret Field’s var med til at støvsuge gaderne for mennesker: “Alle ved jo at når man bygger et stort center, så forsvinder alle B’erne: Bageren, blom- sterhandelen og bodegaen”, sagde hun.

“Alle var jo glade da Fields valgte at bygge i Ørestad som nogle af de første overhovedet. Dengang var kommunen måske ikke stærk nok til at stille krav til udformningen af centret. Men der er lavet bu- tiksfacader ud mod mange af de centrale gader i Ørestad. Det vi ikke kan, er at tvinge erhvervsdrivende til at flyt- te ind i butikkerne”, sagde Chresten Bloch.

Vi kræver både og

“Hvorfor har I ikke tænkt som i Västra Hamnen i Malmø, hvor der allerede nu er fyldt med små restauranter og butikker. Hvorfor har I lavet en øde by?” spurgte Erik Hvass.

“En af de fordele byplanlæggerne har i Sverige, er at man ikke har kantineordninger på arbejdspladserne, alle går ud for at spise i frokostpausen. Derfor opstar der et restaurationsmiljø, forklarede Ber- tha Lysgaard fra Københavns Kommune.

“Jeg tror at man fremover bliver nødt til at tage højde for, at borgerne ikke bare vil have modernitet i form af design, grønt miljø og frisk luft. De vil også have baghave og byliv. Det kan virke urealistisk, men det er det folk vil have”, sagde Birgitte Roed fra Ørestad Nordgruppen.

Broer over boulevarden
Deltagerne kom med konkrete forslag om flere bænke, blomster og en gangbro over Ørestads Boulevard ved Grønningen.
“Det er besværligt og farligt at komme på tværs af Ørestad Nord på cykel, over til fælleden og Islands Brygge. Der mangler forbindelser”, sagde en deltager.


Alle forslag tager Amager Vest Lokaludvalg nu med med i arbejdet med en ny bydelsplan for Vestamager. Der er stort midtvejsmøde om bydelsplanen 26. november kl. 18 i Tietgenkollegiet. Carsten Bang er vært.

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2091

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk