• Redaktionen
  • Kultur

Videnskabelige foredrag i 8Tallet

 foredrag genre8Tallets Debatforum inviterer til fire videnskabelige foredrag med forskere fra Århus Universitet

Foredragene arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet. Der er fri adgang uden tilmelding til foredragene, som livestreames fra Århus Universitet. Man kan stille spørgsmål til forelæserne via SMS og Twitter under foredraget.

Foredragene er kommet i stand på initiativ af Karsten Ellemann, formand for ejerforeningen 8Tallet.

"Jeg opdagede foredragsrækken, da min kone og jeg hvert år sejler rundt i Danmark med vores sejlskib. Her besøger vi altid øerne, sidste år var det bl.a. Strynø hvor alle i det lille samfund møder op til de spændende foredrag", siger 71-årige Karsten Ellemann, som har været med til at stifte 8Tallets 'kulturflyvere' som arrangerer koncerter, foredrag, bogcafé og filmaftener. Disse arrangementer har hidtil været afholdt kun for 8TALLETS beboere, men med foredragsrækken fra Århus Universitet inviteres resten af bydelen indenfor.

karsten ellemann8Tallets debatforum er stadig sin begynderfase. I styregruppen sidder flere medlemmer med en videnskabelig baggrund. Bl.a. Birte Tornøe (Ph.D. på det medicinske fakultet på Lund Universitet) og Karsten Ellemann selv, som er hjernelæge med mangeårig forskning bag sig. Han er også tidligere formand i HjerneForum, som arrangerede den årlige Hjerneuge.

"Vi ønsker med debatforum at skabe et sted i Ørestad, hvor man kan mødes og få tilbudt foredrag med efterfølgende debatter omkring emnet. Vi lever i en tid hvor man efterhånden vægter personlige holdninger højere end de videnskabelige funderede argumenter for at lovgive eller gøre dette eller hint. Fake news er et eksempel herpå. Vi vil gerne fremme kendskabet til en saglig videnskabelig viden om tingene og det er formålet med 8TALLETS Debatforum" siger Karsten Ellemann.

I 8Tallet finder foredragene sted i Fælleslokalet på Plan 2. Der er adgang fra enten Robert Jacobsens vej 80-82 (Broen) eller Richard Mortensens Vej 61-63. Der er fri adgang til alle foredrag fra kl. 18.45. Indledning kl. 18.55.
Her er emner og datoer:

Menneskedyret homo sapiens
Tirsdag den 13. mar. kl. 19-21. Foredrag ved professor Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi, Aarhus Universitet. Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene.
Mere om foredraget på: https://ofn.au.dk/season/4/foredrag/56

Jordens og livets udvikling
Tirsdag den 20. mar. kl. 19-21. Foredrag ved professor i geologi Minik Rosing, Geologisk Museum, Københavns Universitet. Jordens udvikling har sat rammerne for livets udvikling, men de levende organismer har også påvirket Jordens geologiske udvikling ved at udnytte energien i Solens lys og overtage kontrollen med atmosfærens og oceanernes sammensætning og reguleret klimaet.
Mere om foredraget på: https://ofn.au.dk/season/4/foredrag/51

Ig Nobel Prize: First laugh, then think
Tirsdag den 10. apr. kl. 19-21. Lecture by the founder of the Ig Nobel Prize, Marc Abrahams, and three price winners. The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar research” that at first make us laugh and then think deeply. Attend this lecture for a humor-filled dive into the prize-winning research and find the vital answers to e.g. “Can a Cat Be Both a Solid and a Liquid?”
Foredraget holdes på let forståeligt engelsk, se: https://ofn.au.dk/season/4/foredrag/57

Reward, prediction and brain dopamine
Tirsdag den 01. maj kl. 19-21. Lecture by professor of neuropsychiatry Ray Dolan, University College London, United Kingdom. Evolution has hardwired the human brain to seek out rewards at all times. Be it food, sex or that next episode on Netflix, the human brain releases a chemical called dopamine to promote recurrence of pleasing activities. This raises the question: How essential is dopamine for mental function?
Foredraget holdes på let forståeligt engelsk, se: https://ofn.au.dk/season/4/foredrag/50

8Tallet, videnskab

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2602

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk