Det er ikke nok at sige 'NEJ'

amager faelled folkemode 0153Nyt møde om Amager Fælled Kvarter: Modstanderne søgte opbakning fra folketingspolitikere og eksperter. Men fik at vide, at demonstrationer og protester ikke er nok. Hvis byggeriet virkelig skal flyttes, må fælledens venner igang med miljøanalyser, økonomiske beregninger og forslag til alternative placeringer af de 2.500 boliger

Planerne for Amager Fælled Kvarter skal stoppes! Men hvordan?

Det spørgsmål stod lysende klart, efter Folkemødet om Amager Fælled Kvarter som fandt sted forrige onsdag på Skolen på Islands Brygge. 500 engagerede modstandere af byggeplanerne var mødt op, og de blev trakteret med natursnacks af TV-kok Nikolaj Kirk. Blandt arrangørerne var Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening og Amager Vest Lokaludvalg. Efter flere demonstrationer og borgermøder i dette efterår ville de nu forsøge at bringe modstandsarbejdet et skridt videre, og derfor havde de inviteret både eksperter og folketingspolitikere til at deltage med hhv. oplæg og paneldiskussion.

En biolog lagde ud: Lektor Emeritus fra Københavns Universitet, Peter Vestergaard, fortalte om Amager Fælleds 7.000 år gamle strandeng og de sjældne dyr og planter, som findes netop der. En naturtype, som efterhånden er sjælden i Danmark og uheldigvis er 'anbragt midt i en storby'.

Derefter fortalte arkitekt Rune Veile fra BCVA Arkitekter om arkitektgruppens arbejde med at omdanne Ørestad - Ørestad 2.0. Gruppen foreslog for tre år siden at gentænke byplanen for Ørestad, for at skabe en tættere og mere dynamisk bycentrum omkring Ørestad City - blandt andet ved at overdække motorvejen og jernbanen, som gennemskærer bydelen. Dette er en realistisk mulighed, da By og Havn har byggeretten til 'luftrummet' over motorvej og jernbane.

"Allerede for tre år siden foreslog vi at man dropper Amager Fælled Kvarter. Vi har fundet adskillige tomme felter i resten af Ørestad, hvor der kunne bygges i stedet for. Senest har vi foreslået en 'Kalvebodstribe' af boliger langs med Center Boulevard og Ørestad Syd. Det ville blive en meget smal stribe af boliger, som ikke vil genere de nuværende beboere særlig meget," sagde Rune Veile, som også anviste byggemuligheder ved Grønningen i Ørestad Nord og på vedligeholdelsescenteret for metroen ved Vestamager Station.

Tyndt materiale
Lektor Jørgen Birk Mortensen fra Økonomisk Institut har deltaget i Wilhjelmudvalget som blev nedsat i år 2000 for at udarbejde en stor plan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark. Han har i mange år arbejdet med at forfine modeller, der kan belyse de samfundsmæssige værdier af naturprojekter. Det handler om at veje gevinsterne op imod omkostningerne. I tilfældet med Amager Fælled Kvarter har man anslået omkostningerne ved at flytte byggeprojektet til 1,5 mia. kroner.

"Ser vi på gevinstsiden ved at bevare området som natur, så må jeg sige at disse gevinster er usædvandligt tyndt beskrevet, i hvert fald i det materiale som jeg har haft adgang til. Det er voldsomt dyrt at lave naturprojekter i Københavnsområdet. Hvis man skal begå sig i debatten med stærke økonomiske og politiske interesser, så er det helt nødvendigt at belyse gevinsterne meget bedre," sagde Jørgen Birk Mortensen.

Efter disse oplæg var der paneldebat med folketingspolitikerne Pia Adelsten (DF), Trine Torp (S), Ida Auken (RV), Christian Poll (ALT), Søren Egge Rasmussen (EL) og Lars Aslan (S). Politikere fra Venstre, konservative og Liberal Alliance kunne ikke komme...

"Det er så vigtigt hvad Jørgen Birk Mortensen lige har sagt. I skal være meget bedre til at regne på gevinsterne, hvis I vil vinde denne sag. Og I skal være rede til at tage konsekvenserne. Det kan være at andre områder skal af-fredes, eller at udsigten ryger for nogle beboere i Ørestad", sagde Ida Auken.

Aslan i tvivl
"Som I ved støtter Socialdemokratiet i Borgerrepræsentationen at Amager Fælled Kvarter skal bygges. Jeg selv har ikke lagt mig fast på en holdning i endnu. Det er trist, at man tager noget natur, som aldrig vil komme tilbage. På den anden side, at vil de kræver at en politisk aftale skal genåbnes, hvis byggeriet skal flyttes. Og hvilke andre aftaler, kan modparten så kræve at man også genåbner? Det kunne være aftalen om at give kolonihaverne på Vestamager lov til helårsbeboelse? Som sagt er jeg i tvivl. Det er også meget vigtigt at få bygget flere boliger til københavnerne", sagde Lars Aslan (S), som er tidligere BR-medlem, men nu indtrådt i Folketinget.

Kommunen skal på banen
Flere af politikerne fra Folketinget var klar til at rejse sagen i Folketinget og få åbnet Ørestadsloven, så byggeområdet kunne blive flyttet. Men det ville kræve en henvendelse fra Københavns Kommune. Og kun seks dage før mødet besluttede et snævert flertal i BR at afvise et forslag fra SF om at sætte kommunens Økonomiforvaltning i gang med at undersøge alternativer til Amager Fælled Kvarter. Forslaget faldt, fordi Det Konservative Folkeparti stemte det ned sammen med Venstre, DF og Socialdemokratiet. Den konservative gruppeformand Jakob Næsager havde ellers støttet en flytning af projektet op til det afgørende BR-møde. Men endte med at afvise forslaget.

"Det I hører fra os i Folketinger er, at Københavns Kommune må vise os, at de gerne vil være med til at finde en løsning. Vi åbner gerne Ørestadsloven, men ikke uden at Københavns Kommune tager et initiativ", sagde Ida Auken (RV).

"I får bare ikke lige 1,5 mia. kroner af Folketinget. Det er et No Go. I må finde nogle lokale løsninger, og det ser ud til at der er nogle muligheder for at lave om på Ørestads byplan. Der er jo ret langt mellem husene," sagde Søren Egge Rasmussen (EL).

Tænk jer om
Formand for Ørestad Syd Grundejerforening, Steen Jürs, var også taget til Folkemødet, og rejste sig for at advare imod at man 'bare' bygger mere i Ørestad:
"BCVA arkitekterne har mange forslag til at gøre Ørestad tættere og lavere bebygget. Men faktisk er der i 2015 lavet en lokalplan for Ørestad Syd, som netop omdanner området til tættere og lavere bebyggelse. Jeg opfordre til at man lige ser, hvad der ligger inde bag ved, før man vedtager at lave en ny 'stribe' af boliger. Det kan risikere at ødelægge de rigtige intentioner i den nye lokalplan," sagde Steen Jürs.

natur, amager fælled, bcva arkitekter

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 4423

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk