By & Havn bygger vandhuller på Amager Fælled

spidssnuet froeI løbet af januar og februar arbejder By & Havn på at forbedre vandhuller og lave nye vandhuller for to paddearter på Amager Fælled

Fra mandag 16. januar og cirka 3 uger frem forbedrer By & Havn paddernes yngleområder ved at oprense de eksisterende vandhuller og ved at etablere nye vandhuller. Af hensyn til paddernes ynglesæson udføres arbejdet i vintermånederne. Arbejdet udføres som et led i Københavns Kommunes 'Udviklingsplan for Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad'. Udviklingsplanen, der blev vedtaget lige inden årsskiftet, er kvalificeret af Parkbrugerrådet og godkendt af Det Grønne Råd. Københavns Kommune gennemførte i december første runde af forbedringer for padderne ved den nordlige del af Grønjordssøen, som er ejet af kommunen, og nu tager By & Havn hul på forbedringerne på sin del af fælleden.

"Arbejdet går konkret ud på at rense op i eksisterende vandhuller og etablere yderligere nye vandhuller, så padderne får bedre yngleforhold. Vi flytter ikke fysisk padderne," forklarer Rikke Faaborg Jarmer, Udviklingschef i By & Havns afdeling for Bæredygtighed & Byliv.

paddearter amager faelled

Ynglesteder tæt på byggeri
De to paddearter, spidssnudet frø og stor vandsalamander er internationalt beskyttede arter. De yngler om sommeren i lavvandede, lune vandhuller flere steder på den østlige del Amager Fælled. Også i og omkring det projektområde, hvor hvor By & Havn vil bygge boligområdet Amager Fælled Kvarter - som nu har fået navneforandring til Ørestad Fælled Kvarter.

Den store vandsalamanders ynglesteder findes vest for Grønjordssøen og øst for vandrehjemmet. Begge områder er udenfor projektområdet for Ørestad Fælled Kvarter.

Den spidssnudede frø har ynglesteder i flere vandhuller i området. Der er også observeret voksne spidssnudede frøer inde i projektområdets vestlige del. Men netop dette område skal der alligevel ikke bygges på. Det er blevet friholdt som følge af den masterplan, der har vundet arkitektkonkurrencen. I den nordlige del af projektområdet er der dog et vandhul som ligger i byggeområdet.

"Det betyder, at det er begrænset, hvad byggeriet vil få af påvirkning på ynglestederne. Og de tiltag, vi laver lige nu, vil opretholde og forbedre paddernes levevilkår, uanset om der bygges eller ej", siger Rikke Faaborg Jarmer.

Når de nye vandhuller er etableret, vil bestanden af padder løbende blive overvåget for at sikre, at forbedringerne af paddernes leveforhold har effekt.

Skeptiske fælled-venner
Foreningen Amager Fælleds Venner siger i en kommentar, at den store vandsalamander er fundet i otte vandhuller på By og Havns matrikel ved den sidste undersøgelse i 2013.

"Det er dog ikke alle vandhullerne man har undersøgt, så de kan sagtens forekomme flere andre steder på By & Havns grund", siger Steffen Rasmussen fra Amager Fælleds Venner. Han mener ikke, at vandsalamanderen er fundet andre steder på Amager Fælled.

"Den levede tidligere også ved Grønjordssøen, hvor den helt er forsvundet", siger han. LÆS: Amager Fælleds Venner: Padder lider under byggeri og trafik

braendeskaerm 2014 3Brændeskærm flyttes også
I forbindelse med arbejdet på fælleden foretages også ammunitionsrydning. Og endelig begynder man at forberede flytningen af den sjældne plante brændeskærm fra projektområdet for Ørestad Fælled Kvarter til et område længere inde på fælleden, hvor Københavns Kommune er matrikelejer. Det er planen at flytte store dele af jordbunden under planterne med, så man bevarer mest muligt af plantens leveforhold.

Flytningen vil først ske senere, og planlægges nøje i samarbejde med Københavns Kommune og Københavns Universitet, hvor man samarbejder med lektor Hans Henrik Bruun, som er forsker og underviser i økologi og biologisk mangfoldighed.

Det er ikke første gang, man forsøger at sikre den sjældne plante. I 2004 blev brændeskærm med en vis succes omplantet og udsået. Men da man forsøgte at gøre det igen i 2012, udeblev succesen.

Lektor ved Biologisk Institut ved Købehavns Universitet, Hans Henrik Bruun, tror dog på, det har en pæn chance for at lykkes denne gang.

"Det er i hvert fald værd at undersøge, og det er det, vi er i gang med", siger han søndag til TV 2 Lorry.

Kortillustration: AMAGER FÆLLED OG DET NORDLIGE NATUROMRÅDE I ØRESTAD. UDVIKLINGSPLAN 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Driftsudvikling. DECEMBER, 2016.

 

amager fælled, by&havn

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 6202

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk