Ørestad kan blive oversvømmet

orestad syd luft 1209 mastekDele af Ørestad er udsat ved en stormflod. Det er en såkaldt 1.000-års-stormflod fra syd, der kan sætte hovedstadens metro ud af spil i op mod to år. Og en sådan bliver stadigt mere sandsynlig i takt med klimaændringerne, og metroen er også udsat ved mindre stormfloder.

Det er det såkaldte Ullerupdige, som skal holde en stormflod fra syd tilbage. Men er det dige først brudt, kan vandet løbe frit over det flade landskab, og kanalsystemet vil ikke kunne optage ret meget vand. Det skriver ing.dk. I kommunens stormflodsplan fremgår det også, at metroen kan blive sat ud af drift i op til to år, hvis en voldsom stormflod rammer fra syd. Ifølge prognoserne for en voldsom stormflod fra syd vil metroens kontrolcenter være meget mere udsat end f.eks. lufthavnen og Øresundsforbindelsen. Det nye Ullerup-dige syd for lufthavnen har nemlig nedsat risikoen for stormflodsskader betydeligt på andre dele af Amager, viser en rapport fra Cowi.

»Cowi-rapporten og andre analyser viser, at på et tidspunkt, hvor kun mindre vitale servicefunktioner som erhvervspakkeområdet og politikontorer i lufthavnen er ramt, vil metroens kommandocentral og værksteder stå under vand,« siger professor i klimatilpasning på DTU Miljø, Karsten Arnbjerg-Nielsen, til ing.dk.

I januar 2016 var området ved metroens hovedkvarter truet af oversvømmelse, og der var ikke engang tale om en stormflod eller et skybrud, men blot at kanalerne ved Ørestads Boulevard var løbet over deres bredder. Det var nok til, at der løb vand ned i metroens kontrolrum, og Hovedstadens Beredskab måtte pumpe vand væk og hakke is, så vandet atter kunne løbe i den rigtige retning.

En stormflod kan også ramme metrohovedkvarteret fra sydvest, via Kalveboderne. Københavns Kommune og Hvidovre Kommune samarbejder her om en ny stomflodssikring af Kalvebodløbet - med en skydeport eller portklapper. En såkaldt 1000-års stormflod kan med nutidens klimaforandringer gå hen og blive en 100-års hændelse. Det skyldes at den generelle vandstand i havet vil stige.
Den seneste 1.000 års stormflod fra syd fandt sted for 148 år siden. Ved stormfloden 12. -14. november 1872 blev store dele af Lolland og Falster oversvømmet, 80 omkom og 50 skibe strandede på Sjællands østkyst. Også andre øer og lavvandede områder langs Øresund, Jyllands østkyst og de jyske fjorde var hårdt ramt af oversvømmelsen; her måltes den højeste vandstand til 3,3 m over dagligt vande. Også Bornholm blev hårdt ramt. 

Skybruddet lammede metroen på Vestamager

Skybrudsplan på plads i København

Digebyggeri standset af naturklagenævn

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2615

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk