Skolepavilloner skaber frustration omkring 'Kirkepladsen'

kirkegrunden forslag rendering 02 2020Der var en kamp for Ørestads forældre at få lokale, midlertidige skoleløsninger. Men beboerne omkring Kirkegrunden i Arenakvarteret i oprør over, at en af pavillonskolerne bliver en 12 meter høj bygning på Kirkepladsen, 7 meter fra nærliggende boliger. 

Efter demonstrationer og underskriftindsamlinger lykkedes det sidste år forældre i Ørestad at undgå en flytning af omkring 400 elever til midlertidige skolebygninger ved Sundholm. Nu har kommunen der afsat 90 mio. kroner til midlertidige skoleløsninger i selve Ørestad. De foreløbig to skoler i bydelen vil nemlig have pladsmangel de næste fem år. En af pavillonskolerne skal aflaste Kalvebod Fælled Skole, og skal ligge på Kirkepladsen i Arenakvarteret. Her vil en tolv meter høj facade komme til at ligge kun syv meter fra boligerne i den østlige side af pladsen. Det påvirker naboerne i høj grad.

"Det er de færreste, der ønsker en skole med 280 børn som nærmeste nabo. Et pavillonbyggeri på 12 meter lige ud boligerne vil påvirke ejendomsværdien markant. Vi føler os direkte stavnsbundne i den op til 5-årige periode, hvor skolebyggeriet placeres på kirkepladsen," siger Søren Petersen, der er talsperson for facebook-gruppen “Nej til midlertidig skole-pavillon på Kirkepladsen."

Indkig og mindre lys
Boligerne har indtil nu haft en forholdsvis privat altan. Men snart ikke mere.

"Der er direkte udsyn til soveværelser og andre private rum i flere etager. Det er særligt problematisk for privatlivets fred, da mange beboere arbejder hjemmefra eller uden for normale arbejdstider, er på barsel eller lignende. Samtidig vil trafikken på de små stier mellem husene stige markant til gene for beboerne," siger Søren Petersen. 

Den midlertidige skolebygning trækker masser af dagslys ind i undervisningslokalerne, men kaster skygge ind over naboerne.

"Et byggeri på 12 meter lige ud for naboernes lejligheder og altaner får negativ indflydelse på boligernes lysindfald. Eftermiddags- og aftensol blokeres. Det har stor betydning for vores livskvalitet. Samtidig har det betydning for beplantningers vækstforhold, fugt og så videre," siger Søren Petersen.

kirkegrunden forslag rendering 01 2020Ingen udearealer
De berørte naboer har holdt møder i coronasikker afstand for at inspicere stedet. Men kampen om Kirkepladsen har især foregået på facebook.

En af deltagerne er Mads Wolgast, som med sin familie også kommende nabo til det nye skolebyggeri. De flyttede ind i september sidste år, men havde de vist, at der de næste fem år vil være en skole få meter fra deres vinduer, var de aldrig flyttet nd.

*"Vi har valgt området netop på grund af lokalplanens oplæg til at skole og institution er tæt på hjemmet. Vi har en søn på fem uger, som også forventes at skulle gå på den nye Hannemanns Skole, men vi ville aldrig selv acceptere den midlertidige placering på Kirkepladsen i pavilloner. Det undrer os, hvorfor der ikke er taget større hensyn til skolebørnenes udfoldelsesmuligheder. Der er ingen udearealer, som børnene kan anvende i pauserne,” siger han.

Konflikt med skolebestyrelse
Skolebestyrelsen på Kalvebod Fælled Skole har også deltaget i debatten. Netop den skole, som har brug for ekstra lokaler i de kommende år, til elever som bor i nærområdet omkring Kirkepladsen.

Et facebook-opslag fra skolebestyrelsen udtrykte bekymring for, at modstanden imod den midlertidige skole kan komme til at betyde, at politikerne alligevel sender elever ud af Ørestad i busser, for at gå i skole et andet sted. 

Opslaget mødte massiv modstand fra beboere i området, som i andre opslag skrev at skolebestyrelsen forsøgte at 'skræmme' folk fra at protestere.

Kathrine Jul Chercka er medlem af bestyrelsen:

"Vi er rigtig kede af, at dette skal blive en lokal kamp på den måde, det er blevet, da vi netop mener, vi har et godt naboskab herude. Vores ønske var blot at udtrykke vores bekymring - ligesom beboerne har været rigtig gode til at udtrykke deres frustrationer i FB-gruppen, inden vores skriv - ikke at opfordre dem til at droppe deres sag eller udskamme dem, som det er blevet tolket som. Det er virkelig ærgerligt," siger hun.

Ønsker kompensation
Mads Wolgast synes stadig, at skolebestyrelsen har opfordret til at beboerne stopper deres protester.

"Hvor end vi gerne ville støtte op om et lokalt initiativ, så er det ikke en mulighed, så længe byggeriet dikterer en trussel mod alt ovenstående og dermed også vores ejendomsværdi. Der er ingen, der har kontaktet os ift. kompensation eller andet, der kunne gøre kamelen lettere at sluge for os”.

Borgmester forstår - men ingen alternativer

"Jeg kan godt forstå, at naboerne kan ærgre sig lidt over, at grunden skal bebygges allerede nu." 

Det siger Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) om pavillonskolen på Kirkegrunden. Men, tilføjer han,  det har altid været meningen, at der skal bygges på grunden. En dag opføres der jo en kirke samme sted.

"Og jeg ved, at mange forældre i Ørestad er glade for, at vi er lykkedes med at finde en lokal løsning, så alle elever på Kalvebod Fælled Skole fortsat kan gå i skole i deres nærmiljø." 

Borgmesteren er opmærksom på, at det kommende byggeri skal passe godt ind i det lokale miljø.

"Vi er i tæt dialog med både myndighederne, lokalområdet og Kalvebod Fælled Skole om, hvordan vi bedst kan skabe rammerne for en god og tryg skoledag og samtidig bidrage positivt til lokalmiljøet." 

Jesper Christensen tilføjer at det langt fra har været  nemt at finde egnede grunde i Ørestad.
"Ørestad vokser med hastige skridt, og der er rift om grundene. Vi har undersøgt mange forskellige muligheder. Jeg er derfor meget glad for at vi er nået frem til en løsning, hvor vi for en periode kan leje det areal, hvor der senere skal bygges en kirke."

90 mio. til midlertidige skoler i Ørestad

Flytning til Sundholm er droppet

arenakvarteret, byggeri, skole

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2677

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk