Vejlands Kvarter vedtaget med sikkert flertal

vejlands kvarter render 4Teknik- og Miljøudvalget vedtog i mandags byggeriet af 2000 boliger i Vejlands Kvarter på Amager Fælled. 

Lokalplanen for den nye bydel i Ørestad blev vedtaget med 8 stemmer imod 3 i udvalget. Flertallet bestod af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti, imens Enhedslisten og Alternativet stemte imod. Afgørelsen tyder på, at også Borgerrepræsentationen vil godkende lokalplanen på sit møde 21. januar.

Flertallet afgav følgende protokolbemærkning efter vedtagelsen:  
”Det er vigtigt for partierne, at der tages hensyn til bilag IV arterne i området ved at etablere ekstra tiltag for arternes leve-områder. Det ønskes undersøgt af projektselskabet, hvilke muligheder der er for at udforme vandbassinerne i LAR projektet i den centrale grønne kile, så de kan anvendes som ynglested for store vandsalamander.” 

I en lang debat forud for afstemningen blev der stillet en lang række ændringsforslag til lokalplanen:

  • Et planlagt plejecenter blev flyttet fra et byggefelt til et andet. Vedtaget uden afstemning.
  • Parkeringsnormen ændres så der etableres én ekstra parkeringsplads på terræn til erhverv i hver af de to nordlige boligklynger, For stemte: A, B, C, F, O og V. 
   Imod stemte: Ø og Å. 
  • Et flertal ønskede at Udover fordoble antallet af afværgeforanstaltninger for bilag IV arter. Udover hvad der er forudsat i miljøkonsekvensvurderingen. For stemte:  A, B, C, F, O og V. Imod stemte: Ø og Å. 
  • Enhedslisten ønskede en 'kvalitetssikring' af de øvrige afværgeforanstaltninger for bilag IV arter. For stemte: Ø og Å. Imod stemte: A, B, C, F, O og V. 
  • Enhedslisten og Alternativet ønskede at udsætte hele sagen og gennemføre en udvidet høring, i lyset 'af de begrænsninger, som Coronapandemien har sat for borgerinddragelse ved bl.a. at begrænse borgere og interessenters muligheder for at mødes'. For stemte: Ø og Å. Imod stemte: A, B, C, F, O og V. 
  • Enhedslisten ønskede at sende sagen tilbage til forvaltningen og afvente By og Havns levering af 'de præcise resultater fra COWIs mere grundige målinger af afgasningen fra byggefeltet fra efteråret 2020'. For stemte: Ø og Å. Imod stemte: A, B, C, F, O og V.

Læs også:
Fire almene boligselskaber skal bygge i Vejlands Kvarter
Vejlands Kvarter: 3 landsbyer med træhuse og gadekær

Beslutningen i udvalget har ført til, at foreningen Amager Fælleds Venner har henvendt sig til Folketingets Ombudsmand, for at få omstødt beslutningen. Foreningen argumenterer for, at coronakrisen har gjort det umuligt at gennemføre en ordentlig borgerinddragelse og høring:
”Amager Fælleds Venner vil derfor spørge Ombudsmanden om det politiske system kan vedtage disse store anlægsprojekter, uden en ordentlig sundhedssikker offentlig, politisk dialog og borgerinddragelse?” skriver foreningen. Også Miljøminister Lea Wermelin har fået en henvendelse fra foreningen, som ønsker at området bliver udpeget til nationalt Natura 2000 habitatområde. Ministeren opfordres til at gå ind i sagen hurtigst muligt - inden projektet vedtages endeligt.

Læs også:
Vejlandskvarteret kan blive landets mest bæredygtige
"Lad vandrehjemmet blive en del af Vejlands Kvarter"

På Twitter skriver Socialdemokraten Rune Dybvad Simonsen:
"Vi har sat et lille stykke københavnsk historie i aften: Bred politisk opbakning til at stemme for lokalplanen for Vejlands Kvarter (campinggrunden) i Teknik- og Miljøudvalget. Nu skal det godkendes i BR og så er der flere boliger på vej i et grønt kvarter."

Udvalget vedtog også byggeprojektet på Stejlepladsen i Sydhavn. De to projekter er udviklet som erstatning for det prisbelønnede projekt Amager Fælledkvarter (også kaldet Ørestad Fælledkvarter) ved Sundby metrostation, som helt fra starten var planlagt til at rumme Ørestads fjerde og sidste bydel. Men projektet mistede i 2016 politisk opbakning på rådhuset, efter at naturgrupper og en række personligheder kendt fra tv havde demonstreret imod det.

amager fælled, Vejlands Kvarter, teknik og miljøudvalget, fælledby

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .
 • Læst: 1410

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk